سنجاق کرده اند..

حیــا را، عفت را، مهربانی را، عشق را، صفا را، ایمان را

و یک عالم چیز دیگر را

به چــــــآدرت...

برای همین است..

کـــه این چنین سنگین و با وقـــار راه می روی..

برچسب ها : حجاب  ,  چادر  ,  حیا  ,  وقار  ,